Mbeka na motuya

Mbeka na motuya, oyo esepelisi motéma na Nzambe pona seko Ozali elembo ya bolingo ya Nzambe tata pona biso Ozali posa ya mitéma na bato, ozali liziba liye lisilisaka posa ya mayi Obongisa nionso po été bomoyi ya moto ezala lisapo ya esengo Ozongisaka elikya na motéma oyo etungisami po été epesamela yo kozala lisungi lya bato Bipayi ozali eyebanaka, mosala osali emonanaka Bisika olekaka, otikaka bilembo po oyo osimba, asimbama solo Ozali bipayi bato bakimelaka, ozali bipayi esengo ya kozala efandisama Ya malamu nionso epesama na yo Alléluia, mbeka na motuya, esengo na Nzambe

Jan 14, 2023 - 23:14
 0

1.

Ozali mbeka oyo tobonjeli NzambeOza libonza oyo Nzambe andimaBomoto na yo, Yesu ekokisamaOzali mbeka ya libela, toyemba
Ozali mbeka oyo tobonjeli NzambeOza libonza oyo Nzambe andimaBomoto na yo, Yesu ekokisamaOzali mbeka ya libela (toyemba)
Ozali mbeka oyo tobonjeli NzambeOza libonza oyo Nzambe andimaBomoto na yo, Yesu ekokisamaOzali mbeka ya libela
Bolingo na yo Yesu, esimba mokiliNa yo Yesu nde biso tozui bonsomiOyo motuya ewutaka se na YoOzali mbeka ya libela, toyemba
Ozali mbeka oyo tobonjeli NzambeOza libonza oyo Nzambe andimaBomoto na yo Yesu ekokisamaOzali mbeka ya libela (toyemba)
Ozali mbeka oyo tobonjeli NzambeOza libonza oyo Nzambe andimaBomoto na yo Yesu ekokisamaOzali mbeka ya libela
Mwana na mpate olongolaka masumuMwana na Nzambe oyo Yawhé andimaMakila ma yo epetolaka mitémaOzali mbeka ya libela (tuimbe)
Weni ni sadaka tume toleya MunguWeni sadaka lililo kubaliwaUutu wako Yesu ume kamilishwaWeni sadaka kamilifu